Børneattester
     
Børnesttester

Glumsø Skytteforening har børneattester på alle bestyrelses-medlemmer og trænere i klubben.


En børneattest for en person skal være med til at sikre, at voksne der er beskæftigede - som frivillige eller ansatte - ikke har været straffet for overgreb på børn.


 
Hvad siger loven?

Følgende myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning:

1) Idrætsforeninger, forbund og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren.
2) Foreninger og andre forbund, hvor der foregår tankesport eller e-sport.
3) Musikskoler.
4) Ballet- og danseskoler.
5) Rideskoler og ridecentre.
6) Motions- og fitnesscentre.
Hvilken attest?

Negativ børneattest:
En negativ attest - eller blank attest - betyder, at den person som attesten vedrører ikke har domme om sædeligheds-forbrydelser bag sig.

Positiv børneattest:
En positiv børneattest omfatter oplysninger om sager, hvor der er afsat dom om overtrædelse af en række af straffelovens bestemmelser vedrørende sædelighedsforbrydelser mod børn.

Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere af følgende typer af straffelovs-overtrædelser:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Retur til Foreningen
     
Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2C 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30