Doping

Både Dansk SkytteUnion og De Danske Skytteforeninger er tilsluttet Anti Doping Danmark (ADD).

Det betyder, at dopingreglerne gælder for alle vore skytter (se dog nedenfor) både til træning og stævner, uanset om du skyder discipliner under Dansk Skytte-Union eller De Danske Skytte-foreninger.

Dopingreglerne betyder, at de af vore medlemmer, der bruger lægeordineret medicin, anden nødvendig medicin samt visse naturpræparater, der kan købes i håndkøb, og som ønsker at gøre en skydemæssig sportskarriere,
bør undersøge lovligheden af præparatet i forhold til doping.

Det gør du bedst ved at spørge din praktiserende læge. Forklar denne, at du er idrætsudøver,
og gerne vil være sikker på, at din medicin ikke er på den forbudte liste.

Du kan også selv tjekke de præparater, du indtager, på Anti Doping Danmarks hjemmeside på www.antidoping.dk.

Under medicin,præparatfortegnelsen findes en oversigt over de medicinske præparater, der udgives via medicinalfirmaer i Danmark.
De præparater, der indeholder ulovlige dopingstoffer, er markeret med et og er derfor forbudt.
Præparater markeret med er også forbudt, men er underlagt visse restriktioner eller undtagelser.
Brug fortegnelsen til at undersøge, om et givet præparat indeholder forbudte stoffer.

Hvis du skyder discipliner under Dansk SkytteUnion og er nødt til at bruge et præparat, der er forbudt,
skal du søge dispensation på et forenklet skema, hvis du indtager astmamedicin, og for alt anden nødvendig medicin på et standard-skema. Skemaet udfyldes i samråd med din læge og sendes herefter til Anti Doping Danmark.

Skyder du kun discipliner under De Danske Skytteforeninger, behøver du, ifølge DDS's dopingreglement,
ikke ansøge om dispensation, hvis du indtager astmamedicin, men for alt anden nødvendig medicin, der er nævnt på dopinglisten, skal du ansøge om dispensation på enten et nationalt eller et internationalt Medical Certificate.
Skema udfyldes i samråd med din læge og sendes herefter til De Danske Skytteforeninger.

Er du i tvivl kan du ringe til Dopinglinjen 7025 7112, hvor idrætsmedicinske læger tre dage om ugen besvarer spørgsmål om doping.

Hvis du er under 13 år eller over 55 år:

Udøvere, der på ingen måde kommer i nærheden af elite eller international deltagelse (motionister), skal blot ved en eventuel dopingkontrol fortælle, hvilken medicin de bruger.

Retur til Dicipliner

Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2C 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30