Nye regler for luftvåben

Inden du læser videre, gør vi opmærksom på at du ikke kan skyde med luftvåben i Glumsøegnens Skytteforening, da banen ikke er godkendt til denne type skydning.

Glumsøegnens-Skytteforening anbefaler at du sælger / afleverer dit 5,5 mm luftvåben og køber en 4,5 mm

Nye regler pr. 1. juni 2012 for luft- og fjedervåben

Justitsministeren har udstedt en ændring af våbenbekendtgørelsen vedr. visse kraftige luftvåben. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012 og indebærer en række ændringer af reglerne for så vidt angår luft- og fjedervåben.

Bekendtgørelsen kan ses i sin fulde ordlyd på retsinformation

Her vil vi give svar på en række spørgsmål, om hvilke konsekvenser ændringen af bekendtgørelsen får for personer, der er eller gerne vil være i besiddelse mv. af et luft- eller fjedervåben.

 

Skal jeg fremover have tilladelse til luft- og fjedervåben?

En person over 18 år kan indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, uden at indhente en tilladelse fra politiet, hvis luft- eller fjeder-våbnet har en kaliber på 4,5 mm eller derunder.

En person, der ønsker at indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal have en tilladelse hertil fra politiet.

En person, der har jagttegn behøver ikke en tilladelse fra politiet til at erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, der har en kaliber over 4.5 mm.

En person, der er tidligere indehaver af et jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm.

For at bære eller anvende våbnet skal personen dog have en tilladelse, indløse sit jagttegn, eller få en våbenpåtegning på sit medlemsbevis.

En person, der er medlem af en skytteforening og som har en våbenpåtegning på sit medlemsbevis behøver heller ikke en tilladelse fra politiet til at erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, der har en kaliber over 4,5 mm. 

Personer, der erhverver luft- og fjedervåben i kraft af deres jagttegn eller medlemmer af skytteforeninger, der erhverver luft- og fjedervåben med en våbenpåtegning på medlems-beviset, skal inden 8 dage efter erhvervelsen anmelde erhvervelsen af våbnet til politiet. Dette skal ske til politiet på en særling blanket. 

Må jeg have et luft- eller fjeder-våben, hvis jeg er under 18 år?

En person under 18 år skal have en tilladelse fra politiet, et jagttegn eller en våbenpåtegning for at indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben. Dette er uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåbnet har. 

En person under 18 år skal ligeledes have en tilladelse fra politiet for at erhverve, besidde, bære og anvende et luft- eller fjederdrevent hardball- eller paintballvåben.

side 1   Fortsættes på næste side
Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30