Nye regler for luftvåben

Skal jeg have tilladelse til et hardball- og paintballvåben?

Enhver person over 18 år kan erhverve, besidde, bære og anvende et luft- eller fjederdrevent hardball- eller paintballvåben uden en tilladelse fra politiet. Der stilles heller ikke krav om et jagttegn eller en våbenpåtegning fra en skytteforening. Dette er uanset, hvilken kaliber det luft- eller fjederdrevne paint- eller hardballvåben har. 

Skal jeg have tilladelse til luftpistol?

Luft- eller fjedervåben med en større kaliber end 4,5 mm er omfattet af kravet om en tilladelse, et jagttegn eller en våbenpåtegning fra en skytte-forening. Dette uanset om der er tale om, et gevær, en pistol eller andet. 

Skal jeg have tilladelse til at udføre et luft- eller fjedervåben fra Danmark til andre lande?

Enhver person skal have en tilladelse fra Justitsministeriet eller politiet til at udføre et luftvåben fra Danmark til et andet land. Dette er uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåbnet har.

Politiet kan meddele tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland, de nordiske lande og EU-medlemslandene af paint- og hardballvåben og luftvåben. I andre tilfælde skal ansøgningen indgives til Justitsministeriet. 

Der vil være mulighed for at optage et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm i det europæiske våbenpas. 

Hvordan skal jeg opbevare et luft- og fjedervåben?

Fra 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden skal luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm opbevares i et våbenskab. 

Luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm eller derunder behøver ikke opbevares i et våbenskab. 

Skal jeg have en tilladelse til ammunition til luft- og fjeder-våben?

Ammunition til ethvert luft- og fjedervåben kan indføres, fremstilles, herunder samles, erhverves, besiddes, bæres og anvendes uden en tilladelse, et jagttegn eller en våbenpåtegning fra en skytteforening. Dette gælder uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåben ammunitionen er til.

Skal jeg have en tilladelse til dele til luft- og fjedervåben?

Piber og løb med en kaliber over 4,5 mm er omfattet af forbuddet og kræver således en tilladelse fra politiet. Alle andre dele til luftvåben kan erhverves og besiddes uden tilladelse. 

Må jeg beholde et luft- eller fjedervåben som jeg allerede har anskaffet mig?

Personer, der ved bekendt-gørelsens ikrafttræden er i besiddelse af et luft- eller et fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm kan fortsat besidde dette våben.

Personer der fortsat ønsker at besidde luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal dog inden et år fra bekendtgørelsens ikrafttræden anmelde dette til politiet. 

Anmeldelsen sker ved at udfylde en blanket og sende blanketten til politiet. 

side 2   Fortsættes på næste side
Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30