Nye regler for luftvåben

Personer, der til politiet anmelder besiddelsen af luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm får af politiet udleveret en kvittering. Denne kvittering skal opbevares sammen med våbnet, og vises til politiet såfremt politiet forlanger dette.

Våbnet skal senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 21 (våbenskab). 

Hvis en person, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden allerede besidder et luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm ønsker at bære og anvende våbnet skal personen have en tilladelse, et jagttegn eller få en våbenpåtegning på sit medlemsbevis til en skytteforening.

Skal luft- og fjedervåbnet mærkes?

Luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm, der erhverves, efter bekendtgørelsens ikrafttræden skal forsynes med et unikt nummer, så våbnet kan registreres i politiets våbenregister. 

Dog er luft- og fjedervåben ikke omfattet af reglerne om at angive fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår og serienummer, eller et andet unikt brugervenligt mærke med en numerisk eller alfanumerisk kode til identifikation af fremstillingslandet.

Hvordan skal jeg transportere et luft- og fjedervåben?

Ethvert luftvåben skal transporteres forsvarligt. Våbnet kan f.eks. være under konstant opsyn eller tildækket i et aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde. Dette gælder uanset, hvilken kaliber luft- eller fjedervåben, der er tale om.

Skal erhvervsdrivende have tilladelse til luft- og fjedervåben?

Erhvervsdrivende skal have en tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære og anvende luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm. 

Erhvervsdrivende har desuden – som efter de hidtidige gældende regler –mulighed for, at få en tilladelse fra politiet til generelt at erhverve og besidde våben og ammunition. En sådan tilladelse vil også kunne omfatte luft- og fjedervåben. 

Erhvervsdrivende har ligeledes efter de gældende regler mulighed for at få en tilladelse fra politiet til generelt med henblik på transport at besidde våben og ammunition m.v. En sådan tilladelse vil også kunne omfatte luft- og fjedervåben.

 

side 3   Retur til Information
Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30