Senior og Åbenklasse
     
Skytter fra 20 år til 55 år er seniorskytter eller åben-klasseskytter, og skyder hos DDS i SEN eller ÅKL.

Som senior/åbenklasse har man mulighed for, at skyde 15 m indendørs og 50 m udendørs salon, samt 200, 300 m og terræn-skydning med 6,5 mm riffel udendørs.

Herudover er der mulighed for at skyde salonpistol på 15 m indendørs og 25 m udendørs.

Klubben har mulighed for, at stille våben til rådighed i et vist omfang.

Det er en idræt som alle kan deltage i uanset ens alder og køn, da man bliver inddelt i klasser, så man skyder mod nogen på samme niveau.
Terrænskydning:

Terrænskydning er en af de sjoveste og mest krævende skydninger.

Man skyder efter mål på ukendt afstand i godkendt skydeterræn.

Der afgives 6 skud ved hver station og skuddene fordeles ligeligt mellem et antal mål. Her er der igen prøveskud.

Der er normalt mellem 6-8 stationer på en terræn skydning.

Tiden der er til rådig til afgivelse af skuddene er forskellige fra station til station.
Du har også mulighed for at skyde på hold, hvor der bla. kan laves et mix-hold. Et mix-hold kan bestå af skytter fra Børn, Junior, Senior og Veteran.

Som Senior / Åbenklasse har man mulighed for at deltage i forskellige arrangementer under DDS.
Her kan du få forbedret dine færdigheder indenfor såvel det skydetekniske som vedligeholdelse af våbnet.    Retur til Dicipliner
Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2C 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30