Veteran
     
Skytter fra 56 år og opefter år er veteranskytter, og skyder hos DDS i VET.

Veteranklassen. Veteranklassen er opdelt i veteran 1 og veteran 2.

Veteran 1: Skytten skal være fyldt 55 år i foregående kalenderår.

Veteran 2: Skytten skal være fyldt 65 år i foregående kalenderår.

For begge veteranklasser gælder, at der må skydes med anlæg. Det vil sige, at der enten må skydes med albuestøtte og rem, eller med geværstøtte uden brug af rem og albuestøtte.

Der må ikke kombineres med albuestøtte og geværstøtte.


    Retur til Dicipliner
Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30