Sikkerhed

Sikkerhedsbestemmelser:

HUSK: Som skytte har du pligt til at kende og efterleve sikkerheds-bestemmelserne.


For at dyrke skydning er det en forudsætning, at du:

· Betjener våben og ammunition  forsvarligt,
· Er dit ansvar bevidst i omgang med våben og ammunition,
· Kun skyder på skydebaner, der er godkendt af myndighederne.


Følgende bestemmelser skal ALTID overholdes:

1. Når du tager/modtager et våben, skal du kontrollere, at det ikke er ladt. Dette gælder også, når du får et våben tilbage eller igen tager et våben, efter at du har været væk fra det.Side 1


2. Før skydning skal du kontrollere at:

Våbnet er funktionsdygtigt.
Løbet er rent og uden hindring for projektilet. Ammunitionen er af korrekt type og er ubeskadiget og ren samt godkendt, jf. banens instruks.

3. Du må først lade og skyde, når du har fået tilladelse hertil.

4. Når du lader, når våbnet er ladt, og når du aflader, skal du være på skydestandpladsen, og piben skal pege mod skiverne.

5. Hvis du lægger dit våben fra dig på standpladsen, ved f.eks. skiveskift eller anden aktivitet, skal du forinden aflade våbnet og åbne bundstykket/låsen og anbringe det i bageste stilling. Tromlen på revolvere skal være slået ud.

6. Forlades standpladsen midlertidigt og våbnet forbliver på standpladsen, skal våbnet have isat sikkerhedspløk.

7. Efter skydningen, og inden du forlader standpladsen, skal du og banekommandøren kontrollere, at våbnet ikke er ladt, og at der ikke er patroner/hagl i kammeret, magasinet eller tromlen. Ved våben med magasin udtages magasinet. Efter kontrollen isættes sikkerhedspløk i kammer / tromle, så man tydeligt kan se, at der ikke kan sidde en patron/et hagl i kammeret / tromlen.

8. Sigt aldrig mod andre! Sigte- og aftræksøvelser må aldrig være til gene for omgivelserne. Dette gælder også for luftvåben.

9. På skydebanen bæres våbnet med mundingen opad, hvis det ikke er i kuffert eller foderal. Man skal kunne se, at våbnet er tomt, ved at våbnet har isat sikkerheds-pløk.

10. Våbnet skal altid være i kuffert eller foderal, når det transporteres uden for skydebanen. Våbnet må ikke transporteres i side- eller skulderhylster på kroppen.

Doping

Fortsættes på næste side

Glumsøegnens-Skytteforening. Skydebane: Søpark Allé 2 4171 Glumsø. Tlf. 20898626. Mandage kl.16-19.30